In het document 'Gedrag als sleutel in de pandemie' (d.d. 6 juli 2022) blikt de RIVM Corona Gedragsunit terug op zijn werk tijdens de coronapandemie. Wat zijn de belangrijkste inzichten die zijn opgedaan? Hoe zijn deze inzichten ingebracht en benut tijdens de pandemie? En met het oog op de toekomst: wat kan beter en wat is daarvoor nodig?

In het document wordt geschetst hoe de Gedragsunit is opgezet, gevolgd door overstijgende reflecties voor een effectieve inzet van de Gedragsunit. Daarna volgen specifieke lessen geordend in drie blokken: Gedrag en Welzijn, Onderzoek en Implementatie. Kort en bondig, gericht op beleidsmakers, met het oog op de toekomst. Eind 2022 volgt een uitgebreidere versie.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.