• De notitie 'Gemeten en berekende concentraties luchtkwaliteit in 2019' toont aan dat de berekende en gemeten concentraties met elkaar overeenkomen en aan de eisen van de regelging voldoet.
  • Het databestand 'Luchtkwaliteit_2019.xlsx' hoort bij de notitie.
  • Externe review door VITO van de resultaten en conclusies uit de notitie.