Luchtverontreiniging is schadelijk voor mens en natuur. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld waarmee het Rijk, provincies en gemeenten hun ambitie om de gezondheid te verbeteren, kunnen berekenen. Ook monitort het RIVM de hoeveelheid van deze stoffen in de lucht, onderzoekt effecten van luchtverontreiniging en levert kennis waarop overheden maatregelen kunnen baseren.

De concentratie van vervuilende stoffen in de Nederlandse lucht nam de afgelopen decennia af, omdat veel bedrijven en ook wegverkeer schoner zijn geworden. Ondanks die verbetering brengt luchtverontreiniging nog steeds schade toe aan natuur en de gezondheid van mensen.

Het RIVM schat dat jaarlijks een paar duizend Nederlanders enkele maanden eerder overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Langdurige blootstelling aan fijn stof verergert bestaande ziekten, zoals aandoeningen van hart- en vaatstelsel en luchtwegen en longen. In de natuur bedreigt luchtverontreiniging de diversiteit aan planten- en dierensoorten.

Meten en modelleren luchtkwaliteit

Het RIVM meet en presenteert samen met andere overheden de luchtkwaliteit in Nederland. Met behulp van modellen berekent het RIVM de luchtkwaliteit op iedere plek in Nederland. De modellen worden daarbij met de meetgegevens geijkt.

Daarnaast ondersteunt het RIVM iedereen die zelf luchtkwaliteit wil meten. Via het kennisportaal van Samen Meten stellen we informatie beschikbaar over sensoren, relevante stoffen en het gebruik van data. Ook stimuleren we de uitwisseling van kennis over nieuwe meetmethoden door partijen bijeen te brengen.

Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging

Het RIVM onderzoekt de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging met toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. Met toxicologisch onderzoek geven we antwoord op de vraag: hoe schadelijk is het als je wordt blootgesteld aan een stof en wat zijn de schadelijke effecten precies? Dit onderzoek bestaat uit het doen van proeven in het laboratorium.

Met epidemiologisch onderzoek onderzoeken we de daadwerkelijke effecten die mensen die aan luchtverontreiniging zijn blootgesteld, ondervinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het combineren en doorrekenen van grote datasets.