Gespreksleidraad betrokkenen (zorgverleners, vertegenwoordigers landelijke organisaties, projectleiders)