Op 3 juni 2019 vond de tweede klankbordgroep van het project grafietregen en gezondheid plaats. Dit zijn de begeleidende slides, de algemene presentatie.