De indicatorenset Kansrijke Start is een dashboard dat je kunt gebruiken bij je lokale monitoring. Dit dashboard helpt je inzicht te krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in je gemeente of regio.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.