Er is heel veel informatie uit het rioolwater te halen. Een aantal voorbeelden van wat het RIVM al meet in rioolwater en wat er nog meer mogelijk is:

  • Infectieziekten

  • Leefstijl

  • Leefomgeving

Gerelateerde onderwerpen


  • Rioolwateronderzoek

    Rioolwater kan een graadmeter voor de gezondheid in Nederland zijn. Veel ziekten die bij een groep mensen voorkomen, zijn in het rioolwater te zien. Dit kan gaan om besmettelijke ziekten zoals COVID-19 (corona) of niet-besmettelijke ziekten. Ook kunnen we in het rioolwater stoffen vinden die ons meer vertellen over onze leefstijl of leefomgeving. Rioolwateronderzoek is daarom nuttig en belangrijk, zeker in samenhang met andere vormen van onderzoek voor de volksgezondheid.