In deze brief beschrijft minister Jetten voor Klimaat en Energie de herijking van het voorzorgbeleid voor magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet