Bij de navraag van geconsumeerde hoeveelheden voedingsmiddelen wordt veelal gebruikgemaakt van huishoudelijke maten zoals kopjes, glazen, schaaltjes e.d., waar een standaardinhoud aan wordt toegekend per type product. Er is behoefte aan recentere gegevens.