Bij de navraag van geconsumeerde hoeveelheden voedingsmiddelen wordt veelal gebruikgemaakt van huishoudelijke maten zoals kopjes, glazen, schaaltjes e.d., waar een standaardinhoud aan wordt toegekend per type product. Er is behoefte aan recentere gegevens.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).