Gemiddelde bijdrage van Productgroepen (%) aan de inname van micronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar geslacht