Gemiddelde bijdrage (%) van plaats aan consumptie van voedingsmiddelen van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar gewichtsklasse