Bijdrage (gewogen %) van de verschillende eetmomenten aan de inneming van energie en macronutriënten voor 19-30-jarigen.