Bijdrage (gewogen %) van de plaats van de inneming van micronutriënten voor 19-30-jarigen.