Dagelijkse inneming (gewogen gemiddelde) voor energie en macronutriënten voor 19-30 jarigen, opgesplitst naar leeftijdscategorieën.