Bijdrage (gewogen %) van de verschillende eetmomenten aan de inneming van energie en macronutriënten voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar BMI Body Mass Index (Body Mass Index).