Suggesties voor communicatie en beleid omtrent testen op het coronavirus, op basis van beschikbare gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek en consultatie van experts op het gebied van gedrags- en communicatiewetenschap. In deze notitie (d.d. 7 mei 2021) ligt de nadruk op het ondersteunen van mensen om de juiste test te kiezen in de juiste situatie en daar ook de juiste gedragsconsequenties aan te kunnen verbinden.