Suggesties voor communicatie en beleid omtrent testen op het coronavirus, op basis van beschikbare gegevens uit gedragswetenschappelijk onderzoek en consultatie van experts op het gebied van gedrags- en communicatiewetenschap. In deze notitie (d.d. 7 mei 2021) ligt de nadruk op het ondersteunen van mensen om de juiste test te kiezen in de juiste situatie en daar ook de juiste gedragsconsequenties aan te kunnen verbinden.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.