Deze kerncijfers geven een beeld van belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven.  Daarmee kunnen de kerncijfers richting geven voor nieuw beleid.

NB. Deze uitgave (januari 2022) vervangt de uitgave van november 2021