Effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen. September 2016, Erasmus MCErasmus University Medical Center, Universitair Medisch Centrum, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam, Nederland

Download de KEAkosten en effectiviteitsanalyse hieronder.

Zie ook: Kosten en effectiviteit van het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker