Kwartaalrapportage  CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 4e kwartaal 2018