Deze brochure beschrijft dit eerste deel van de radiologische meetstrategie en de samenwerking tussen de metende partijen na opschaling van de nationale crisisorganisatie bij een grootschalig ongeval of dreiging van een ongeval met een kerncentrale. De landelijke meetstrategie voorziet in een gecoördineerde inzet van de deelnemers en beoogt hierin een gemeenschappelijk doel en optimale uitvoering te brengen. Hiervoor zijn praktische uitgangspunten en handreikingen uitgewerkt in aanvulling op bestaande procedures in regionale rampenbestrijdingsplannen en richtlijnen van de brandweer.