Landschap New Approach Methodolgies (NAMs) veiligheidsbeoordeling chemische stoffen

Gerelateerde onderwerpen


  • Alternatieven voor dierproeven

    Chemische stoffen en medicijnen moeten veilig zijn. Op dit moment wordt de veiligheid van stoffen vooral in proefdieren getest. Nieuwe kennis en technieken maken het mogelijk om proefdiervrije onderzoeksmethoden te ontwikkelen, die de dierproeven kunnen vervangen of verminderen. Het RIVM werkt aan de ontwikkeling van deze onderzoeksmethoden. Ook adviseert het RIVM hoe deze proefdiervrije methoden kunnen worden ingezet om dierproeven te vervangen. Het doel is het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu.