Het RIVM heeft samen met Populytics en TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft onderzoek gedaan naar de voorkeuren van burgers en het maatschappelijk middenveld (onder andere gezondheidszorg, onderwijs en evenementenbranche) voor de langetermijnaanpak van de coronapandemie (d.d. 30 maart 2022).  Daarbij is onder meer gekeken naar de vragen:

  • Welke maatschappelijke doelen vinden mensen belangrijk?
  • Welke coronamaatregelen zijn op welk moment acceptabel?
  • Welke voorkeuren hebben mensen als het gaat om de besluitvorming over het coronabeleid?

De inzichten die dit onderzoek biedt kunnen helpen bij het creëren van een groter draagvlak voor en een betere naleving van het toekomstige coronabeleid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.