De druk op de zorg neemt toe door een tekort aan zorgpersoneel, de stijgende zorguitgaven en de vergrijzing. Verschillende domeinen (medisch, sociaal en preventie) werken regionaal samen aan de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek ‘ (JZOJP). Dit wordt gedaan om kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorg houdbaar en toegankelijk te houden. Hierbij staan de behoeften van mensen en hun functioneren centraal.

Het RIVM evalueert van 2019 tot en met 2023 hoe de JZOJP zich ontwikkelt, in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Deze tussentijdse rapportage beschrijft de ervaringen in 2021 vanuit vier perspectieven: bestuurlijk, inwoners, zorgprofessionals en regulerende partijen. Deze ervaringen verschillen en zijn niet in één beeld te vangen. De ontwikkeling naar JZOJP is complex en moet vanuit die complexiteit worden bekeken.