Het databestand 'Luchtkwaliteit_2019.xlsx' hoort bij de notitie 'Gemeten en berekende luchtkwaliteit in 2019'.