Uit het uitgevoerde consumentenonderzoek voor 2017 naar onkruidbestrijding blijkt dat net zo veel mensen meer onkruidbestrijdingsmiddelen zijn gaan gebruiken als minder. Dit bevestigt het beeld van de tot nu toe beschikbare verkoopcijfers, namelijk geen duidelijke vermindering van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) door particulieren in Nederland. Wel treedt een verschuiving op van het gebruik van middelen op basis van glyfosaat naar middelen op basis van organische zuren.

RIVM heeft de verkoopcijfers en de keuzes van consumenten geanalyseerd, omdat het Nederlandse beleid zich richt op vermindering van gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen door particulieren.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bestrijdingsmiddelen

    Het RIVM levert kennis die nodig is om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Daarnaast is het RIVM op Europees en mondiaal niveau invloedrijk bij het ontwikkelen van methoden en modellen die worden gebruikt voor toelating van bestrijdingsmiddelen tot de markt.