In februari en maart 2022 zijn vrijwel alle coronamaatregelen losgelaten, maar het coronavirus is nog niet verdwenen uit onze samenleving.

Er zijn mensen die nog steeds een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19, vanwege hun hoge leeftijd of een onderliggende medische aandoening, vooral als ze niet gevaccineerd zijn. Ook zijn er mensen die te maken hebben met de medische kwetsbaarheid van een dierbare. Vanwege dit hogere (ervaren) risico zijn deze mensen mogelijk extra voorzichtig als het gaat om sociale contacten of het deelnemen aan de maatschappij. Bij een deel van deze mensen kan er sprake zijn van sociale isolatie met mogelijk negatieve effecten op welzijn en maatschappelijke participatie.

Het RIVM deed in maart 2022 onderzoek naar mensen die zoveel mogelijk thuis blijven om blootstelling aan het coronavirus te voorkomen en hoe zij omgaan met gezondheidsrisico’s in deze fase van de pandemie. De resultaten hiervan bieden aanknopingspunten om deze mensen beter te ondersteunen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.