In deze factsheet lichten we enkele resultaten toe uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023. De resultaten gaan over de tweede meting van de monitor. In 2021 vond de eerste meting plaats. Een uitgebreide beschrijving en duiding van de resultaten plus aanbevelingen zijn te vinden in het bijbehorende rapport.

Gerelateerde onderwerpen


  • Mentale gezondheid

    Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. Het RIVM doet hier onderzoek naar, vaak samen met collega-organisaties, en biedt kennis. Op deze pagina zetten we deze onderzoeken en feiten & cijfers op een rij.