Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft als doel om meer kinderen een goede start te bieden. Er is met name aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het RIVM heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de afgelopen jaren activiteiten hebben ontwikkeld en hoe de gezondheid van kinderen zich ontwikkelt. In 2021 zijn er door gemeenten meer activiteiten zoals Nu Niet Zwanger en VoorZorg aangeboden om kinderen een goede start te geven in het leven. Gemeenten, verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en wijkteams werken rondom deze activiteiten bovendien steeds meer samen.  Dat blijkt uit de Monitor Kansrijke Start 2021.

Erratum
Op 14 februari is de factsheet Monitor Kansrijke Start 2021 gepubliceerd. Helaas is vlak na publicatie ontdekt dat indicator 10 ‘Percentage gezinnen dat geen gebruik maakt van kraamzorg’ gebaseerd is op incomplete declaratiegegevens van Vektis. Volgens Vektis heeft één zorgverzekeraar de prestaties voor integrale bekostiging geboortezorg (en dus ook voor integrale prestatie kraamzorg per uur) niet aangeleverd. Omdat deze verzekeraar wel de reguliere kraamzorgdeclaraties heeft geleverd aan Vektis, is dit niet naar voren gekomen in de standaard controles die bij Vektis worden uitgevoerd. Daarnaast heeft Vektis aangegeven dat patronen uit het verleden niet toegepast konden worden op dit 2020 bestand als gevolg van de coronapandemie. Vektis maakt een melding van het ontbreken van de declaratiegegevens bij de desbetreffende verzekeraar. Na heraanlevering zal het RIVM de analyses voor indicator 10 herhalen en publiceren. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Gerelateerde onderwerpen