Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is in september 2018 het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ begonnen om meer kinderen een goede start te geven. Er is vooral aandacht voor (aanstaande) ouders en kinderen die in kwetsbare omstandigheden leven. Het RIVM volgt sinds 2019 in hoeverre gemeenten betrokken zijn met het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt. Deze monitor van 2022 laat zien dat gemeenten de afgelopen jaren een verandering in gang hebben gezet. Steeds meer gemeenten krijgen geld om Kansrijke Start vorm te geven, en er zijn meer gemeenten met lokale coalities dan in 2021. Partijen zoals gemeenten, verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en wijkteams, weten elkaar steeds beter te vinden en werken steeds meer en beter samen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.