Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) heeft een externe adviescommissie gevraagd om na te gaan of het netwerk van referentielaboratoria in Nederland nog adequaat en volledig is.

11 september 2017