Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) heeft een externe adviescommissie gevraagd om na te gaan of het netwerk van referentielaboratoria in Nederland nog adequaat en volledig is.

11 september 2017

Gerelateerde onderwerpen


  • Infectieziektebestrijding

    Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM co├Ârdineert de bestrijding van infectieziekten in Nederland. Het CIb volgt infectieziekten, beoordeelt of deze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en adviseert over mogelijke maatregelen. Op deze pagina staat wat hier allemaal bij komt kijken.