Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2016 (RIVM rapport met nummer 2016-0138) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.