Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2012 (RIVM rapport met nummer 680712004) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.