Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2012 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport met nummer 680712004) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.