Bijlage bij RIVM rapport E-healthmonitor 2022 Stand van zaken digitale zorg (2022-0153)

Zie ook bijlage: Artsenpanel KNMG - Tabellenbijlage