Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers. Zij zijn duurzaam inzetbaar, productief en minder vaak ziek. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een betere gezondheid. Omdat mensen veel tijd doorbrengen op het werk, is dit een ideale plek om aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Tot nu toe ligt de focus vaak op activiteiten voor de individuele medewerker, zoals het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Deze activiteiten hebben vaak weinig effect als de werkomgeving een gezonde leefstijl verder niet aanmoedigt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de fysieke werkplek, het organisatiebeleid of sociale steun van de collega’s of leidinggevenden. Een bredere benadering, die we een ‘integrale aanpak’ noemen, heeft mogelijk meer impact. Hierbij is aandacht voor het individu én de organisatie. Het RIVM en de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) deden, met subsidie van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), onderzoek naar het effect en de invoering van een integrale aanpak voor een gezonde werkplek. In deze brochure delen wij de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de daaruit geleerde lessen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Duurzame inzetbaarheid

    Werken is goed voor je gezondheid. Werk zorgt voor structuur, regelmaat, sociale contacten en ‘ertoe doen’. Maar dit is niet altijd het geval en niet voor iedereen weggelegd. Werk kan lichamelijk of geestelijk (te) zwaar zijn. Zo kunnen mensen in hun werk te maken krijgen met een hoge werkdruk, lawaai of nachtwerk en daardoor ziek worden.