Werken is goed voor je gezondheid. Werk zorgt voor structuur, regelmaat, sociale contacten en ‘ertoe doen’. Maar dit is niet altijd het geval en niet voor iedereen weggelegd. Werk kan lichamelijk of geestelijk (te) zwaar zijn. Zo kunnen mensen in hun werk te maken krijgen met een hoge werkdruk, lawaai of nachtwerk en daardoor ziek worden.

Een gezonde werkende bevolking in een gezonde werkomgeving

Het RIVM zet zich in voor een gezonde werkende bevolking, in een gezonde werkomgeving. Tijdens het werkzame leven en na het pensioen. Dat doen we door wetenschappelijk onderzoek. We ontwikkelen en verzamelen kennis die bruikbaar is voor verschillende belanghebbenden, zoals beleidsmakers, werkgevers, werkenden en (arbo)professionals.

Kennis is belangrijk om te weten welke maatregelen nodig zijn. Zo richten we ons op positieve en negatieve aspecten in het werk die de gezondheid beïnvloeden. Maar ook omgekeerd: welke gezondheidsaspecten dragen bij aan deelname aan werk of kunnen leiden tot uitval? De kennis die we ontwikkelen draagt bij aan de gezondheid van de beroepsbevolking.