Tabellenbijlage 1: toelichting bij rapport e-Healthmonitor januari 2022.