Transfer of PFASs detected in feed to edible products of food producing animals and possible animal health risks: part II: Laying hens and broilers.

Vanuit het nationaal plan diervoeder zijn poly- en perfluoralkyl stoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen))-concentraties in maiskuil, graskuil, luzerne en vismeel onderzocht. In deze beoordeling is onderzocht wat de overdracht van PFAS in het geanalyseerde voer naar commerciële legkippen en vleeskuikens is, wat de risico’s voor de gezondheid van commerciële legkippen en vleeskuikens na blootstelling aan met PFAS besmet voer zijn, en welke concentraties PFAS in het diervoeder aanwezig mogen zijn voordat maximumgehaltes (ML’s) in eetbare producten van commerciële legkippen en vleeskuikens overschreden worden. In deel I zijn deze vragen beantwoord voor het varken en in deel III voor melkvee en vleesrunderen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedsel en voeding

    In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld.  • Food and Nutrition

    ‘Food and Nutrition’ contains the compiled information about RIVM tasks, publications and research related to food and nutrition.