In ‘Voedsel en voeding’ is informatie over RIVM-taken, -publicaties en -onderzoek met betrekking tot voedsel en voeding gebundeld.

Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt is van grote invloed op de volksgezondheid en het milieu. Het RIVM geeft de feiten en cijfers van het huidige voedingspatroon in Nederland en de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Ook onderzoekt en onderbouwt het RIVM maatregelen om de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van ons voedsel naar een hoger niveau te tillen. ‘Voedsel’ en ‘voeding’ betekenen niet precies hetzelfde. Voedselveiligheid en duurzaamheid hebben betrekking op ‘voedsel’, de voedingsmiddelen zoals deze gekweekt en geproduceerd worden. De term ‘voeding’ gaat over de consumptie van voedsel, dus wat we eten en de invloed daarvan op de gezondheid. Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie.

Voedselaanbod

Gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen in Nederland.

Voeding en gezondheid

Voeding is een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Er is voor gezondheid nog veel te winnen door een gezonder voedingspatroon.

Veilig voedsel

Voedsel in Nederland is overwegend veilig, zowel als het gaat om voedselinfecties als om chemische stoffen in voedsel.

Duurzaam voedsel

Duurzaam voedsel is voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt.

Veilig, gezond en duurzaam

vrouw eet bbq maaltijd van plastic bord in open lucht

Het RIVM bundelt de bestaande kennis over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon.