Deze RIVM-handreiking beschrijft de methodiek voor het berekenen van de magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen.