RIVM Privacyverklaring mpox-vaccinatieprogramma (mei 2023)

Om goede regie op het vaccinatieprogramma te voeren worden door het RIVM persoonsgegevens gebruikt. In deze verklaring leggen we u uit welke gegevens het RIVM gebruikt en waarom, en welke rechten u heeft als het RIVM uw gegevens gebruikt.

Gerelateerde onderwerpen


  • Mpox (apenpokken)

    Mpox, eerder bekend als monkeypox, is een ziekte die vooral voorkomt in West-Afrika en Midden-Afrika. In het voorjaar van 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld die geen directe link met de gebieden in Afrika hadden. De ziekte verspreidde zich daarna door Europa, Noord-Amerika en andere gebieden waar de ziekte van oorsprong niet voorkomt. Na een piek in de zomer van 2022, nam het aantal meldingen in het najaar van 2022 sterk af.