Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) Werkgroep Infectiepreventie -Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Tuberculose: preventie van aerogene transmissie' in ziekenhuizen.

Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn, alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!

U kunt de flowchart hieronder downloaden.

Download ook de richtlijn en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar.