Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Tuberculose: preventie van aerogene transmissie' in ziekenhuizen.

Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn, alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!

U kunt de richtlijn hieronder downloaden.

Download ook de flowchart en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar.

Gerelateerde onderwerpen


  • Tuberculose

    Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is goed te behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.  • Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

    De WIP, opgericht door de NVMM, de VHIG en de VIZ, bracht sinds 1988 nationale richtlijnen voor infectiepreventie uit voor zorginstellingen. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt. Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) herziet sinds 2021 de WIP-richtlijnen. In 2024-2025 zullen de SRI-richtlijnen gepubliceerd worden op de SRI-website. Kort na publicatie van een nieuwe SRI-richtlijn, zal de WIP-richtlijn over hetzelfde onderwerp die hier staat worden verwijderd.