In het kader van deelname aan de antibioticamodule van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) wordt verwezen naar deze bijlage C - SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid Data Governance voor Wetenschappelijk Onderzoek.