Tabellenbijlage 2: toelichting bij rapport e-Healthmonitor januari 2022.