Rahim ağzı kanseri nüfus taraması için davet mektubu.

30 ile 60 yaş arasında mısınız? O halde bu mektup size otomatik olarak her beş yılda bir postayla gönderilir.

[Uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in het Turks]