Om meer helderheid te scheppen geeft deze factsheet een eerste voorzet van definities van deze begrippen. Ook is verkend hoe de veelgebruikte begrippen onderling samenhangen. Daarnaast is in kaart gebracht wat veelgebruikte maten zijn om deze begrippen te operationaliseren en in hoeverre deze maten een goede benadering zijn van de begrippen. 

Dit factsheet staat op de pagina: Uitgestelde zorg tijdens coronapandemie - gevolgen voor gezondheid