Dit zijn de resultaten van de consumptie van (groepen) voedingsmiddelen, zowel voor de totale studiepopulatie als afzonderlijk voor de gebruikers. De resultaten zijn ook in te zien voor de groepen kinderen en volwassenen, of opgesplitst naar geslacht binnen leeftijdsgroepen, opleiding of gewichtsklasse en naar plaats en moment van consumptie. De tabellen bevatten alle relevante NEVO-codes binnen de EPIC-Soft-voedingsmiddelen(sub)groepen. In de hier downloadbare lijst van nevo-codes in EPIC-Soft-classificatie is weergegeven tot welke EPIC-Soft voedingsmiddelengroepen en -subgroepen de NEVO-codes zijn geordend.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).