Gevaarlijke stoffen: hoe schatten we het risico in?

Gerelateerde onderwerpen


  • Risico's van stoffen

    Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor mensen en het milieu. Hoe groot dat risico is, hangt af van de stof zelf. Maar het hangt ook af van hoe vaak en met hoeveel van de stof mensen en het milieu in contact komen. Het RIVM doet onderzoek naar de risico‚Äôs van stoffen en adviseert over normen voor stoffen. De Rijksoverheid neemt op basis van dit advies een besluit over deze normen en legt ze eventueel vast in wetten en regels. Zo worden mens en milieu zo veel mogelijk beschermd tegen gevaarlijke stoffen.