Het RIVM heeft eind 2022 samen met Populytics een onderzoek uitgevoerd naar voorkeuren van burgers over welke maatschappelijke gevolgen vooral voorkomen zouden moeten worden en welke acceptabeler zijn bij preventie en terugdringen van corona in verschillende situaties. Er is in dit onderzoek ook aan deelnemers gevraagd welke maatregelen zij zouden ondersteunen bij oplevingen.

Meer informatie over Gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.