Poster: Voorkom ziek worden in de wildopvang.

Gerelateerde onderwerpen


  • Zoönosen

    Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.